Veebilehe ja veebipoe loomise algkursus

Praktiline kursus, kus õpitakse WordPressi platvormi abil professionaalse ja funktsionaalse veebilehe või veebipoe loomist ja haldamist. Osalejad saavad vajalikud teadmised ja oskused, et iseseisvalt oma veebiprojekte ellu viia.

Õppe kogumaht

60 ak.t.
(40 kontaktõpe ja 20 iseseisev töö)

Toimumise aeg

08.04.24 - 24.05.24
22.04.24 - 07.06.24
06.05.24 - 21.06.24

Õppepäevad

kokkuleppel

Toimumise koht

Jõe 2, Tallinn

Õppetasu

820 € + km/osaleja

Eesmärk

Kursuse eesmärk on anda osalejatele praktilised teadmised ja oskused veebilehe ja veebipoe loomiseks ning haldamiseks WordPressi platvormi abil, anda osalejatele kindlustunne ja praktilised tööriistad, et nad saaksid oma veebiprojekte edukalt ellu viia ja oma äri veebis laiendada. Kursuse lõpuks peaksid osalejad olema võimelised iseseisvalt looma professionaalseid ja funktsionaalseid veebilehti ja veebipoode, kohandama nende välimust vastavalt vajadustele ning hallama sisu ja funktsioone.

Õppekava

1.1. Kursuse eesmärkide ja struktuuri tutvustus
1.2. Veebilehtede ja veebipoodide tähtsus ärimaailmas

2.1. WordPressi platvormi tutvustus
2.2. WordPressi paigaldamine ja seadistamine
2.3. Teemade valik ja kohandamine

3.1. Sisu lisamine ja kujunduse kohandamine
3.2. Menüüde ja lehtede loomine
3.3. Piltide ja videote lisamine

4.1. WooCommerce’i plugina tutvustus
4.2. WooCommerce’i paigaldamine ja seadistamine
4.3. Toote kategooriate ja atribuutide loomine

5.1. Toote lisamine veebipoodi
5.2. Hindade ja varude seadistamine
5.3. Ostuprotsessi seadistamine

6.1. Maksevõimaluste seadistamine
6.2. Tarneviiside seadistamine
6.3. Tellimuste haldamine ja täitmine

7.1. Tööriistade tutvustus tootefotode töötlemiseks
7.2. Canva keskkonna kasutamine
7.3. Praktilised näited ja projektitöö

8.1. Turundusstrateegiate ülevaade.
8.2. Otsingumootori optimeerimise (SEO).
8.3. Ülevaade populaarsetest sotsiaalmeediaplatvormidest ja nende rollist veebipoe reklaamimisel.
8.4. Ülevaade reklaamivõimalustest sotsiaalmeedia platvormidel.

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:

  • oskab seadistada ja hallata WordPressi platvormi
  • loob professionaalseid ja funktsionaalseid veebilehti ja veebipoode
  • oskab kohandada veebilehe ja veebipoe välimust
  • kasutab erinevaid plugineid ja lisamooduleid, et laiendada veebilehe ja veebipoe funktsionaalsust
  • rakendab veebipõhiseid turundusstrateegiaid
  • suudab jälgida ja analüüsida veebilehe ja veebipoe jõudlust

Sihtrühm

Koolitusele on oodatud:

  • väikeettevõtete omanikud, kes soovivad ise luua ja hallata veebilehte või veebipoodi
  • ettevõtjad, kes soovivad luua oma veebilehte või veebipoodi, et laiendada oma äritegevust.
  • turundusspetsialistid, kes soovivad omandada oskusi veebipoodide loomiseks, et oma klientidele täiendavat teenust pakkuda.
  • huvilised, kes soovivad omandada teadmisi veebilehtede ja veebipoodide loomise kohta

Õppemeetodid

Auditoorne töö (40 ak.t): loengud, praktilised harjutused, rühmatööd
Iseseisev töö (20 ak.t): kindlate eesmärkidega töö- ja õppeülesannete täitmine, mille kohta koolitaja annab tagasisidet.

Õppematerjalid

Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta.

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassides kogu vajaliku tehnilise varustusega. Grupi suurus on kuni 10 osalejat. 
Koolitus võib toimuda ka reaalajas veebikeskkonnas. 
Juurdepääs ratastooliga liikumiseks on olemas.
Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused

Hindamiskriteerium

Õpiväljundeid hinnatakse iseseisvalt sooritatud praktiliste tööde põhjal.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus tunnistuse või tõendi. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja täitnud 75% praktilistest ülesannetest. Tõend osalemise või täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, ja on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas või omavad vastavasisulist kogemust (õpetamiskogemus IKT valdkonnas)

Õppekavarühm

0611 Arvutikasutus

Registreerimine

Ruslan Hamzin

Tallinna Tehnikaülikool
Arvuti- ja süsteemitehnika
Koolitaja kogemus 2000 aastast
Oskused: Graafika/Wordpress/Office