Sissejuhatus Reacti ja Reduxi: kasutajaliidese arendamise alused

Kursus on mõeldud eelkõige tarkvaraarendajatele ja veebiarendajatele, kes soovivad omandada praktilisi oskusi Reacti ja Reduxi raamistike kasutamisel veebirakenduste arendamisel. Kursus annab põhjaliku ülevaate nende raamistike põhimõtetest, komponentide loomisest, andmevoogude haldamisest ning aitab osalejatel saada kindlat alust nende kaasaegsete tööriistade kasutamisel.

Õppe kogumaht

120 ak.t.
(80 kontaktõpe ja 40 iseseisev töö)

Toimumise aeg

01.04.2024 - 07.06.2024
15.04.2024 - 21.06.2024
29.04.2024 - 05.07.2024

Õppepäevad

kokkuleppel

Toimumise koht

Jõe 2, Tallinn

Õppetasu

1640 € + km/osaleja

Eesmärk

Kursuse eesmärk on anda osalejatele põhjalik arusaam Reacti ja Reduxi raamistikest ning nende kasutamisest veebirakenduste arendamisel. Osalejad omandavad praktilised oskused dünaamiliste kasutajaliideste loomiseks ja oleku haldamiseks Reduxi abil.

Õppekava

1.1. React.js tutvustus ja selle eelised veebirakenduste arendamisel
1.2. Komponentide loomine ja kasutamine
1.3. JSX süntaks ja selle kasutamine kasutajaliideste loomisel
1.4. Sündmuste käsitlemine ja andmete sidumine Reacti komponentides

2.1. React.js elutsükli meetodid ja nende kasutamine komponentide elutsükli juhtimisel
2.2. Täpsemad andmete sidumise võimalused ja dünaamiliste kasutajaliideste loomine
2.3. Komponentide taaskasutamine ja korduvkasutatavate komponentide loomine
2.4. React.js konteksti kasutamine andmete jagamiseks erinevate komponentide vahel

3.1. Reduxi tutvustus ja põhimõtted
3.2. Reduxi põhitõed: actions, reducers, store
3.3. Reduxi sidumine Reacti komponentidega ja sidumise teekide kasutamine

4.1. Asünkroonsete toimingute haldamine Reduxi abil
4.2. Reacti ja Reduxi täiustatud kasutamine, sealhulgas ruuteri integreerimine
4.3. Testimine ja tõrkeotsing React-Redux rakendustes
4.4. Parimate tavade järgimine ja tõhusa koodi kirjutamine

5.1. Täieliku veebirakenduse arendamine Reacti ja Reduxi abil
5.2. Välise API integreerimine

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:

  • omab põhjalikke teadmisi Reacti ja Reduxi raamistikest veebirakenduste arendamisel;
  • oskab luua dünaamilisi ja interaktiivseid kasutajaliideseid Reacti abil;
  • suudab tõhusalt hallata rakenduse olekut Reduxi abil;
  • on võimeline rakendama parimaid tavasid ja struktuure Reacti ja Reduxi projektides.

Sihtrühm

Koolitusele on oodatud:

  • Tarkvaraarendajad, kes soovivad omandada oskusi dünaamiliste veebirakenduste arendamisel Reacti ja Reduxi abil.
  • Veebiarendajad, kes tahavad laiendada oma teadmisi ja oskusi täiustatud veebirakenduste loomise valdkonnas.
  • Üliõpilased, kes soovivad arendada praktilisi oskusi tänapäevaste veebirakenduste loomisel.
  • Igaüks, kes on huvitatud täiustatud veebirakenduste arendamisest ja soovib õppida, kuidas luua dünaamilisi ja funktsionaalseid kasutajaliideseid Reacti ja Reduxi abil.

Õppemeetodid

Auditoorne töö (80 ak.t): loengud, praktilised harjutused, rühmatööd
Iseseisev töö (40 ak.t): kindlate eesmärkidega töö- ja õppeülesannete täitmine, mille kohta koolitaja annab tagasisidet.

Õppematerjalid

Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta.

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassides kogu vajaliku tehnilise varustusega. Grupi suurus on kuni 10 osalejat. 
Koolitus võib toimuda ka reaalajas veebikeskkonnas. 
Juurdepääs ratastooliga liikumiseks on olemas.
Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused

Hindamiskriteerium

Õpiväljundeid hinnatakse iseseisvalt sooritatud praktiliste tööde põhjal.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus tunnistuse või tõendi. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja täitnud 75% praktilistest ülesannetest. Tõend osalemise või täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, ja on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas või omavad vastavasisulist kogemust (õpetamiskogemus IKT valdkonnas)

Õppekavarühm

0611 Arvutikasutus

Registreerimine

Elizaveta Demchenko

Ala-Too International University
Informaatika ja infotehnoloogia
Koolitaja kogemus 2021 aastast
Oskused: Front-end/React/Redux