MS Excel baaskursus

Kursus annab põhjaliku ülevaate Exceli põhifunktsioonidest ja -võimalustest ning õpetab praktilisi oskusi, mis on vajalikud andmete haldamiseks, analüüsimiseks ja esitamiseks.

Õppe kogumaht

40 ak.t.
(24 kontaktõpe ja 16 iseseisev töö)

Toimumise aeg

08.04.24 - 03.05.24
22.04.24 - 17.05.24
06.05.24 - 31.05.24

Õppepäevad

kokkuleppel

Toimumise koht

Jõe 2, Tallinn

Õppetasu

490 € + km/osaleja

Eesmärk

Kursuse eesmärk on tutvustada Exceli põhialuseid ning anda vajalikud teadmised ja oskused Exceli tarkvara tõhusaks kasutamiseks. Osalejad õpivad andmete sisestamist, vormindamist, valemite ja funktsioonide kasutamist, andmete analüüsi ja graafikute loomist ning töölehtede ja andmete haldamist. Kursuse lõpuks omavad osalejad praktilisi oskusi Exceli kasutamiseks mitmesugustes töö- ja isiklikes olukordades.

Õppekava

1.1. Exceli töökeskkonna ülevaade
1.2. Menüüde, tööriistaribade ja paanide tutvustus
1.3. Töövihikute ja töölehtede loomine ja salvestamine
1.4. Andmete sisestamine ja muutmine
1.5. Lahtrite vormindamine

2.1. Valemi sisestamine ja arvutamine
2.2. Põhilised funktsioonid (nt SUM, AVERAGE, MAX, MIN)
2.3. Suht-, absoluut- ja kombineeritud viidete vaheldamine
2.4. Andmete sorteerimine ja filtreerimine
2.5. Tingimusvormingu kasutamine

3.1. Töölehtede lisamine, kustutamine ja ümbernimetamine
3.2. Töölehtede kopeerimine ja liigutamine
3.3. Töölehtede grupeerimine ja peitmine
3.4. Graafikute loomine ja kohandamine
3.5. Aruannete koostamine andmete põhjal

4.1. Pivot-tabelite loomine ja kohandamine
4.2. Andmete kokkuvõtmine ja analüüsimine pivot-tabelitega
4.3. Pivot-graafikute kasutamine
4.4. Andmete valideerimise reeglite seadmine

5.1. Andmete importimine teistest allikatest (nt tekstifailid, CSV-failid)
5.2. Andmete eksportimine teistesse vormingutesse (nt PDF, CSV)
5.3. Praktiliste näidete läbivaatamine ja arutamine
5.4. Ülesannete lahendamine reaalsete olukordade simulatsioonide abil
5.5. Kursuse kokkuvõte ja järgmiste sammude arutamine

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:

 • oskab kasutada Exceli kasutajaliidest ja navigeerida töökeskkonnas
 • kasutab erinevaid valemite ja funktsioonide tüüpe,  statistika ja andmeanalüüsi funktsioone
 • sorteerib ja filtreerib andmeid ning kasutab tingimuslikku vormindamist
 • loob ja kohandab graafikuid andmete visuaalseks esitamiseks
 • kasutab pivot-tabeleid andmete kokkuvõtmiseks ja analüüsimiseks
 • importib andmeid teistest allikatest ja eksportib andmeid erinevatesse vormingutesse
 • rakendab omandatud teadmisi ja oskusi praktilistes olukordades ning lahendab probleeme

Sihtrühm

Koolitusele on oodatud:

 • igaüks, kes soovib tutvuda Exceli põhialustega ja omandada praktilisi oskusi selle tarkvara kasutamiseks igapäevaelus
 • bürootöötajad, kes vajavad Exceli oskusi igapäevastes tööülesannetes
 • raamatupidajad, kes soovivad kasutada Exceli andmete analüüsimiseks
 • projektijuhid ja analüütikud, kes vajavad Exceli tööriistu projektide haldamiseks ja andmete visualiseerimiseks
 • ettevõtjad, kes soovivad jälgida ettevõtte finantsandmeid ja luua ärianalüüsi aruandeid

Õppemeetodid

Auditoorne töö (24 ak.t): loengud, praktilised harjutused, rühmatööd
Iseseisev töö (16 ak.t): kindlate eesmärkidega töö- ja õppeülesannete täitmine, mille kohta koolitaja annab tagasisidet

Õppematerjalid

Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta.

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassides kogu vajaliku tehnilise varustusega. Grupi suurus on kuni 10 osalejat. 
Koolitus võib toimuda ka reaalajas veebikeskkonnas. 
Juurdepääs ratastooliga liikumiseks on olemas.
Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused

Hindamiskriteerium

Õpiväljundeid hinnatakse iseseisvalt sooritatud praktiliste tööde põhjal.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus tunnistuse või tõendi. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja täitnud 75% praktilistest ülesannetest. Tõend osalemise või täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, ja on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas või omavad vastavasisulist kogemust (õpetamiskogemus IKT valdkonnas).

Õppekavarühm

0611 Arvutikasutus

Registreerimine

Ruslan Hamzin

Tallinna Tehnikaülikool
Arvuti- ja süsteemitehnika
Koolitaja kogemus 2000 aastast
Oskused: Graafika/Wordpress/Office