Registreerimise tingimused

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimine toimub koduleheküljel (www.itmeister.ee) oleva registreerimisvormi või e-posti kaudu.

Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse aadressile, mis on registreerimisvormis määratud. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Koolitusel osalemine tühistamine või mitteilmumine

Kui peale registreerimist selgub, et koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut, e-posti või telefoni teel.
Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 3-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 72 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata.

Koolituse tühistamine või edasilükkamine

Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mittetäitumisel korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasilükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.

Koolituse registreerinuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Registreerides koolitusele kinnitad, et oled siin lehel esitatud tingimustega nõus.